Изисквания за готови файлове

Печат Е-мейл
Препоръчителен формат на файловете:
- *.PDF Composite CMYK;
- *.PS *.EPS (LEVEL 1/2) Шрифтовете да са в криви.
- *.CDR (Шрифтовете да са в криви. Да няма прозрачности, преливки, сенки и други ефекти.)
- *.TIFF (без слоеве), *.JPG, Разделителна характеристика на растерните изображения 1:1 – 300 dpi
Цветност на векторните и растерните изображения: CMYK
- обработката на всички останали файлови формати се заплаща.